Mediální slovník

ATL – above the line

Viz nadlinková komunikace