Mediální slovník

BTL – Below the Line

Viz podlinková komunikace