Mediální slovník

GeoTagging

Geotagging – viz Location Based Services