Mediální slovník

GI – Gross Impressions

Počet kontaktů (GRP) v tisících.

Související pojmy: GRP, TRP