Mediální slovník

Network marketing

Viz MLM – Multi Level Marketing.