Mediální slovník

Recall

Anglicky vzpomenout, vzpomínat, paměť, připomínka.

Recall, Ad Recall (vybavení si reklamy) viz Ad Awareness. Zpravidla se zjišťuje výzkumy, tazatel se ptá respondenta, zda si vybavuje určitou reklamu.