Mediální slovník

Share

Share neboli podíl. Má rozmanité použití.

TV share – podíl na TV sledovanosti
Share of Voice – podíl na reklamní sledovanosti
Share of Spend – podíl na reklamních investicích
Share of Market – podíl na trhu
Share of Mind – podíl na znalosti značek