Změna trendu, hrubé investice v lednu více rostly

graf1
Rok 2016 začal podle monitoringu reklamních investic příznivě. Polepšit si měly všechny mediatypy.

Podle monitoringu investic společnosti Nielsen Admosphere se hrubé výdaje za nákup reklamního prostoru v médiích v prvním letošním měsíci meziročně zvýšily o 18 %. Celkový monitorovaný objem měl dosáhnout 4,14 mld. Kč. Nejvíce k růstu hrubých investic měla přispět rádiová a televizní reklama.

Ceníková cena reklamního prostoru (Kč), leden 2016

Zdroj: Nielsen Admosphere

Zdroj: Nielsen Admosphere

* internet zahrnuje reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring, ** srovnání neobsahuje data za společnosti Media Channel (Outdoor, OOH TV), která nebyla dodána z provozních důvodů

Ve srovnání s předcházejícími roky indikuje mediální monitoring příznivější trend. Takto výrazného růstu v hrubých investicích v uplynulých měsících nebylo dosaženo. Monitoring ale nepostihuje reálnou výši skutečných investic, které byly na reklamu v médiích vynaloženy. Pracuje s ceníkovými cenami, které se od reálných cen mohou i podstatněji lišit.

-mav-

Zařazeno v rubrice: Reklama

DISKUSE

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.