Median uvádí nástroj pro veřejnost Showme

graf1
Pro veřejnost uvádí Median nástroj Showme k analýze dopadu elektronických a online médií.

Výzkumná agentura Median spustila nový online interaktivní nástroj Showme, který umožňuje širokému publiku prohlížet si data z různých výzkumných projektů společnosti.

Agentura Median dodává na trh třetím rokem data z elektronického měření adMeter, které poskytuje informace o mediální konzumaci napříč mediatypy (rádia, televize, internet) v České republice a umožňuje integrovanou strategii napříč těmito mediatypy. K analýzám a plánování s daty adMeter slouží softwary Kiwi a Fénix. Pro širší veřejnost teď uvádí online nástroj Showme, kde je možné sledovat například:

1. Top 10 médií napříč mediatypy dle ratingu ve volitelných cílových skupinách.

2. Křivky ratingů mediatypů a jejich proměny v týdnech.

3. Analýzy kumulativních ratingů mediatypů a multiscreening.

4. Analýzy tzv. inkrementálních reachů.

Ukázka: TOP 10 elektronických médií podle ratingu, zdroj: Median

Ukázka: TOP 10 elektronických médií podle ratingu, zdroj: Median

Ukázka: Porovnání ratingu elektronických médií, zdroj: Median

Ukázka: Porovnání ratingu elektronických médií, zdroj: Median

Ukázka: Share mediatypů elektronických médií v týdnu, zdroj: Median

Ukázka: Share mediatypů elektronických médií v týdnu, zdroj: Median

Nástroj Showme je přístupný na internetové stránce a veškeré informace o mediální konzumaci každý měsíc automaticky aktualizuje. Median počítá v nejbližší době s denní aktualizací dat.

Showme ale nemá být jen nástrojem pro zájemce o média. Agentura plánuje nástroj zaměřovat také na výstupy v oblasti svých sociálně-politických výzkumů. Ukazuje napříkald analýzu faktorů pracovní aktivity ve vyloučených oblastech. V blízké budoucnosti chce Median zveřejnit i interaktivní analýzu volebního chování.

Ukázka: Využití nástroje Showme pro společenská témata, zdroj: Median

Ukázka: Využití nástroje Showme pro společenská témata, zdroj: Median

Kromě sociálně politických témat a analýz z kontinuálního měření mediální konzumace zobrazuje Showme i výsledky různých aktuálních ad-hoc analýzy z dat adMeter. V současné době jsou dostupné např. grafy sledovanosti významných hokejových a fotbalových zápasů doma a mimo domov, či informace kolik času celkově tráví různí lidé s médii.

Ukázka: Průměrný strávený čas na jednotlivých platformách, zdroj: Median

Ukázka: Průměrný strávený čas na jednotlivých platformách, zdroj: Median

K zobrazování výstupů v Showme není třeba žádné speciální odbornosti či znalosti, užívání má být intuitivní. Ve většině aplikací je možné navolit si různé časové období a různé cílové skupiny, pro které se zobrazí data v grafu. Interaktivní je i legenda grafů – pokud uživatele zajímají v grafu jen některé ukazatele, může si je zobrazit či naopak skrýt kliknutím na položky v legendě.

-mav-

Zařazeno v rubrice: Výzkumy

DISKUSE

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.