Kolik utrácíme čtvrtletně za oblečení?

čtvrtek, 01. ledna 1970, 01:00 Výzkum MediaGuru

38 % populace souhlasí s výrokem, že šaty dělají člověka..

V několika příštích číslech zde bude prezentován blok zaměřený na oblečení a jeho nákup. Na začátek je zajímavé uvést, že s příslovím "Šaty dělají člověka" rozhodně souhlasí 38 % populace a necelá polovina spíše souhlasí. Pouze každý desátý s tímto výrokem spíše nesouhlasí a jen minimum lidí nesouhlasí rozhodně. Pět procent internetové populace nakupuje oblečení alespoň jednou týdně, jednou za dva týdny pak každý desátý. Nejčastěji však lidé nakupují jednou do měsíce, je to více jak třetina populace. Jednou za čtvrt roku nakupuje čtvrtina lidí, jednou za půl roku 12 %. Jak je patrno z grafu, v tříměsíčním období se průměrné útraty za oblečení u téměř poloviny internetové populace pohybují mezi jedním a třemi tisíci korun. Pouze jeden člověk z deseti utratí ročně více jak 20 000 Kč za oblečení. Snapshots je unikátní on-line systém k rychlému získávání aktuálních informací z trhu, které jsou zjišťovány na reprezentativním panelu internetové populace ČR na vzorku 609 lidí ve věku 12-69 let.

nákupy oblečení