Sazka Arena se mění na O2 Arenu

čtvrtek, 01. ledna 1970, 01:00 Marketing MediaGuru

Největší telekomunikační operátor v České republice se dnes spojil s víceúčelovým stánkem pro sport, kulturu, rodinné show a další události.

Podpisem pětiletého kontraktu s majitelem a provozovatelem arény, společností Bestsport, získala Telefónica O2 nejen právo používání oficiálního názvu O2 arena, ale také řadu dalších výhod s podporou arény spojených. Logem a grafikou titulárního a generálního partnera, kterým se Telefónica O2 Czech Republic stala, budou v následujících dvou měsících brandovány jak venkovní tak vnitřní prostory O2 areny. Změna se samozřejmě dotkne také webových stránek arény, stejně jako reklamních, marketingových a ticketingových materiálů. Smlouva nabude účinnosti dne 1. března 2008.

„Naše dlouhodobá sponzoringová strategie se zaměřuje na podporu hudby, kultury a sportu. Podepsání kontraktu o pronájmu multifunkční arény je tedy pouze logickým vyústěním těchto aktivit. Získali jsme místo, které veškeré naše aktivity spojí a pomyslně zastřeší. Navíc tak našim zákazníkům budeme v budoucnu moci nabídnout speciální benefity a exkluzivní služby spojené s programem v hale,“ uvedl Salvador Anglada, generální ředitel společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Právě podepsaná smlouva mezi oběma subjekty byla uzavřena na dobu pěti let s následnou možností prodloužení. Telefónica O2 Czech Republic tak získala jedno z nejmodernějších sportovně-kulturních míst v Evropě. V průběhu března 2008 změní O2 arena svou podobu. Loga O2 se objeví na třech střešních neonových bannerech a dojde k modrému nasvícení pláště budovy. Změna se samozřejmě dotkne také oplocení a vybraných vnitřních prostor arény. O2 nebude chybět ani na uniformách zaměstnanců, vstupenkách nebo plakátech a billboardech, upozorňujících na chystané akce.

„Podpisem smlouvy s novým titulárním a generálním partnerem pokračujeme v realizaci našeho dlouhodobého podnikatelského záměru,“ uvedl Michal Krejcar, ředitel Bestsport, a doplnil: „Jsme rádi, že se naším partnerem se stala právě Telefónica O2 Czech Republic, stabilní a prosperující společnost, která má řadu sponzoringových aktivit v oblasti sportu a kultury. Otevírá se tak prostor pro spolupráci, z níž budou profitovat nejen oba partneři, ale především návštěvníci.“