Trendy, které hýbou digitálním světem mladých

čtvrtek, 01. ledna 1970, 01:00 Marketing, Výzkum MediaGuru

Specializovaná skupina NGT (Next Great Thing) působící v rámci Fleishman-Hillard sleduje trendy v komunikaci poháněné mládeží na celém světě.

To, jak mladí lidé používají nová média, ovlivňuje rozhodování o investicích a strategiích firem. Globální trendy, které hýbou digitálním světem mezi mládeží, budou mít brzy vliv na všechny obory komunikace. Jinými slovy řečeno, kdo udrží krok, vyhraje…

Lifecasting a individualismus propojený sítí – teenageři vyhledávají věci, které vyjadřují individualitu, osobnost, kreativitu. Rádi komunikují novými způsoby, ukazují kdo jsou. S nadšením přenášejí celý svůj život online. Společenský dialog vedený přes nová sociální media nahrazuje one-to-one komunikaci. Novým způsobem myšlení mezi mladými je individualismus propojený sítí, skupinová mentalita. Vzrůstá význam kumulativní výhody, kdy mladí lidé mají tendence mít v oblibě to co ostatní. Vyžadují zkušenost a aktivně ji vyhledávají právě ve virtuálních světech založených na obsahu generovaném uživateli. Generace Y je závislá na davu a na svých sítích, které jim pomáhají v rozhodovacím procesu. Ústně podaná informace se nešíří prostřednictvím vlivných jednotlivců, ale prostřednictvím sítí a zároveň jednotlivci v síti se ovlivňují mezi sebou navzájem. U mladých lidí je potřeba méně se zaměřit na to, kdo je ovlivňuje, a více na to, jak jsou ovlivňováni.

Mobilní telefon je nenahraditelný – je nepřetržitou spojnicí s každou oblastí života mladého člověka. Mládež skokem přešla od internetu přímo k mobilním telefonům jako jejich „prvotní“ obrazovce pro informace, zábavu a komunikaci. Díky GPS se bude stále více využívat mobilní reklama vázaná k místu výskytu uživatele.

RSS a „newsmasters“ – RSS agregátory udělaly z mladých lidí nemilosrdně efektivní konzumenty médií. Jsou považováni za „newsmastery“, protože v porovnání se starší generací dokáží mnohem lépe spojovat informace a zacházet s velkým množstvím informačních toků. I přesto ale stále ještě mladí potřebují editory, kteří by oddělili informační zrno od plev a ukázali jim, co je cool a důležité. Proto se začínají objevovat služby založené na RSS zahrnující editorskou složku.

Reflexní jednání v interaktivním světě – mládež jsou skuteční „early adopters“. Jsou první generací, která vlastní mobilní telefony a užívá internet od útlého věku. Mobilní technologie je neoddělitelnou součástí jejich životního stylu, interaktivita je jim vrozená. To významně ovlivní jejich zájem o značky, nakupování a užívání internetu také v pozdějším věku. Mládež také očekává snadný přístup k multimediálnímu obsahu a nakládání s ním. Preference značek si tvoří na základě jednoduchosti doručení a šíře nabídky. Požaduje posun od umisťování reklamy s dlouhodobým obsahem k reflexivnímu umisťování reklamy se zaměřením na „tento okamžik“. Mladí chtějí vše teď, snadno a zadarmo.

Jazyková evoluce – pro mladé je psaní prostřednictvím akronymů jednodušší než psaní celých slov a frází. To ovlivňuje i způsob čtení, vyhledávání a psaní generace Y. Vše musí být jasné, stručné a rychlé. Při vyhledávání informací se očekávají okamžité výsledky.

Zapojení zákazníka a měření účinku – při měření účinku komunikace v digitálním světě zdaleka nestačí jen exaktní čísla o počtu shlédnutí reklamy. Stále důležitější je sledování a měření dopadu online, offline a mobilních komunikačních kanálů na chování zákazníka a jeho rozhodovací proces. Mladí lidé chtějí konat, ne se jen dívat. Chtějí být zapojeni do komunikačního děje, chtějí jej ovlivňovat a ne být jen pasivními účastníky. Krátká zábavná online videa jsou mezi mladými lidmi oblíbená a čím dál více se stávají součástí obchodního modelu značek. Mnoho digitálních reklamních spotů obtěžuje – jsou vkládány na začátek videa nebo přímo do něj. Ale pokud necháte uživatele započít interakci s reklamním videem a ponechat mu kontrolu nad průběhem, získáte přesné údaje o tom, jak přesně dlouho byli zapojeni a tedy vtaženi a potenciálně ovlivněni sdělením značky.