Většina diváků chce změnu České televize

čtvrtek, 13. října 2011, 07:30 TV, Výzkum MediaGuru

Výzkumná agentura STEM/MARK zjišťovala názor veřejnosti na nového ředitele a na vysílání ČT. Ukázalo se, že diváci si přejí její proměnu.

Volbu ředitele České televize sledovalo se zájmem 44 % dotázaných osob ve věku 18-59 let, z nichž dvě třetiny považují její výsledek za šťastný. Vůbec ji nezaregistrovalo pouze 14 % dotázaných. Lidé, kteří jsou s dosavadní programovou nabídkou České televize spokojeni, jsou v hodnocení volby opatrnější, ale i mezi nimi více než polovina Dvořákovi věří. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu výzkumné agentury STEM/MARK.

Průběh celé volby sledovali častěji starší respondenti (45-59 let), lidé s vysokoškolským vzděláním a ti, kteří mají k ČT1 nebo ČT2 ze všech stanic nejblíže. Ti, kteří volbu sledovali, si většinou i spontánně vybavují jméno nového ředitelem ČT Petra Dvořáka (3/4 z nich).

S nástupem nového vedení ČT se hlasitě hovoří o zásadních změnách programové nabídky veřejnoprávní televize. V této souvislosti je zajímavé zjištění, že dvě třetiny respondentů považují rovněž programové změny za potřebné. Významně častěji se k potřebě programových změn přiklánějí lidé ve věku 45-59 let a ti, pro které první dva kanály České televize nejsou v současnosti těmi neoblíbenějšími.

V případě uvažované proměny zpravodajské relace „Události“ převládá názor, že měnit tento pořad není zapotřebí. Myslí si to polovina dotázaných a 14 % „je to jedno“. Pro určitě změny Událostí se častěji vyslovují vysokoškoláci a lidé, kteří z programového hlediska preferují jiné stanice než je ČT1 nebo ČT2.

Pokud by se chtěl nový ředitel zavděčit divákům, kteří jsou více spokojeni programovou s nabídkou konkurenčních TV, měl by změnit celkový dojem z hlavní zpravodajské relace, vnést do ní více akce a života. Pro tyto diváky jsou totiž stávající „Událostí“ příliš fádní, „uťáplé“, zkostnatělé, nudné a příliš seriózní.

Bude-li se Petr Dvořák naopak řídit hlasem těch, kteří jsou s dosavadní programovou nabídkou ČT spokojeni, avšak v případě Událostí by nějakou změnu uvítali, měl by pohlídat, aby tento pořad neinklinoval k bulvárnosti. Už stávající Události se podle těchto respondentů potýkají s jistou nevyváženosti a s udržením objektivity. V neposlední řadě by i tito respondenti u zpravodajské relace ocenili celkové oživení.

K další z uvažovaných změn nového vedení patří zřízení speciálního kanálu s dětskými pořady. Tento nápad podporují dvě třetiny dotázaných, nejvíce ženy a lidé s nižším vzděláním.

O výzkumu

Průzkum provedla výzkumná agentura STEM/MARK koncem září v souvislosti s volbou nového ředitele ČT. V rámci internetového výzkumu odpovídalo 577 lidí ve věku 18 až 59 let.

Považujete výsledek volby nového generálního ředitele za dobrý? Byla zvolena správná osobnost?

Potřebují podle Vás Události proměnu?

Myslíte si, že ČT potřebuje změny ve struktuře programů nebo v jejich náplni?

Zdroj: STEM/MARK

-mav-