Zprávy na tabletu čteme jindy než na počítači

pondělí, 27. února 2012, 07:30 Internet & Mobil MediaGuru

Diverzifikace platforem, díky kterým máme přístup ke zpravodajským informacím, vede i k jejich odlišné mediální spotřebě.

Vydavatelé, kteří své informace začali s postupem nových technologií rozšiřovat pomocí dalších kanálů, by si měli být vědomi toho, že spotřeba informací na těchto platformách probíhá odlišně. Chytré telefony a tablety, které vydavatelé pro distribuci informací využívají stále častěji, se vyznačují jiným vzorcem chování a využívání ze strany spotřebitelů, než je tomu u počítačů.

Jiné mediální chování potvrzuje nová studia společnosti comScore, která sledovala spotřebu informací na uvedených platformách během jednotlivých úseků dne a také o víkendu. Zjistila, že v pracovní den je přístup z počítačů ke zpravodajství vyšší než v případě tabletů a chytrých telefonů.

Jak ukazuje následný graf, zprávy přes přes počítač se čtou více během dne, ale ve večerních hodinách přístupy klesají. Naopak tablety vykazují vyšší přístup ke zpravodajskému obsahu právě ve večerních hodinách. Vedle večerních hodin mají tablety svůj hlavní zásah ráno. Stabilní návštěvnosti dosahují během dne chytré telefony, což naznačuje, že uživatelé sledují zpravodajství přes mobil v určitých intervalech během dne, když se přesouvají.

Návštěvnost zpravodajství (v %) během pracovního dne

Jiná je situace o víkendu, kdy klesá konzumace zpravodajství z počítačů, a naopak je vyšší návštěvnost z tabletů - zejména v dopoledních hodinách – a z chytrých telefonů.

Návštěvnost zpravodajství (v %) během víkendového dne

Zdroj: comScore

Studie comScore si všímá penetrace tabletů a chytrých telefonů v loňském roce a predikuje její vývoj v roce letošním. Zmiňuje, že tablety i chytré telefony zároveň vlastní v USA 14 % populace, v Kanadě a Španělsku 10 % populace a v klíčových zemích Evropské unie více než 8 % populace. Oproti roku 2010 došlo vloni k nárůstu těchto mobilních zařízení o téměř 45 % v Evropě a o 55 % v USA. Pro další penetraci tabletů, očekávanou v roce 2012, považuje comScore za důležité cenovou dostupnost zařízení, jež může vést k jejich masovějšímu využití.

-mav-