PR Klub mění své logo a webové stránky

neděle, 04. března 2012, 10:25 Aktuality MediaGuru

PR Klub přichází s novou vizuální podobou loga, webových stránek a novým bulletinem PR LIFE.

Logo, jehož autorem je společnost GrowJob, pracuje s barevnými změnami. Má odrážet dynamiku skupiny odborníků v komunikaci, sílu a prostor pro sdělení, a zároveň odkrýt i diverzitu a individualitu oboru PR.

Spolu s novým logem představuje PR Klub i nové webové stránky, které mají sloužit zejména jako informační zdroj pro všechny lidi zabývajícími se ve své profesi PR. „Kromě platformy pro odborný obsah jsme zavedli i nové funkce pro naše členy. Nyní si každý může aktualizovat svůj profesní profil, má k dispozici přehledný kalendář akcí, ale i prostor pro vlastní publikační činnost,“ uvedla Kateřina Borovanská, garantka webu.

Nakonec PR Klub inovuje i podobu svého bulletinu PR LIFE, který je členům klubu i ostatním zájemcům zdarma.

-kch-