Publikace z médií a reklamy, které by vám neměly uniknout

sobota, 10. listopadu 2012, 21:14 Marketing, Reklama MediaGuru

Vybíráme několik knižních novinek z oblasti médií, reklamy a marketingu, které se v poslední době objevily v prodeji.

Událostí tohoto týdne bylo představení a slavnostní pokřtění knihy Česká reklama o vývoji moderní české reklamy. Vedle toho se ale v poslední době objevily i další oborové publikace. Výběr některých z nich přinášíme.

Jaroslav Krupka: Česká reklama

První ucelený přehled moderního vývoje české reklamy přináší kniha Jaroslava Krupky Česká reklama. Zaměřuje se na vývoj české reklamy po společenských změnách v roce 1989 a mapuje tak historii české reklamy „od pana Vajíčka až po poslední úspěchy českých tvůrců na mezinárodním festivalu reklamy v Cannes". Pokud se chcete seznámit s autory nejslavnějších českých kampaní a reklamních sloganů za posledních dvacet let a dozvědět se i o zákulisí české reklamy, je nová publikace ideální příležitostí. Kniha vyšla v brněnském nakladatelství BizBooks v rozsahu 265 stran.

Jaroslav Čuřík a kol.: Nové trendy v médiích I

Jan Motal a kol.: Nové trendy v médiích II

Publikace nabízí zájemcům přehled o žurnalistických postupech v moderních online a tištěných médiích především optikou nových trendů v médiích. Cílem nebylo jen opakovat to, co už bylo popsáno jinými autory, ale k dosavadním poznatkům (které publikace také obsahuje) přidat nové a především propojit v tomto díle teorii se současnou praxí natolik, aby vznikl text užitečný nejen pro teorii oboru, ale i pro žurnalisty z praxe a studenty, kteří se na novinářskou kariéru připravují. První díl je věnovaný internetu a tištěným médiím, druhý díl rozhlasu a televizi. Obě knihy vydané díky evropskému grantu jsou všem volně k dispozici (mimo to, že vyšly klasicky tiskem) i v elektronické formě ve formátech pro počítače, čtečky i mobilní telefony. Publikace vydala Masarykova univerzita.

Malcom MacDonald: Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace

Kniha zaměřená na proces marketingového plánování, marketingového auditu, stanovení marketingového cíle a strategie. Zabývá se tím, jak efektivně sestavit a naplánovat vše potřebné a navrhnout a implementovat jednoduchý systém marketingového plánování. Nakladatelem knihy Marketingový plán je opět brněnský BizBooks. Kniha vyšla v rozsahu 576 stran.

Olga Jurášková, Pavel Horňák a kol.: Velký slovník marketingových komunikací

Velký slovník marketingových komunikací poskytuje přehled a vysvětlení základních pojmů používaných v oblasti marketingových komunikací, a to nejen jejich základních forem (reklama, podpora prodeje, direct marketing, public relations, osobní prodej), ale také základních pojmů v oblasti marketingu, výstav a veletrhů, psychologie spotřebitele a nových forem marketingových komunikací. Autory Velkého slovníku marketingových komunikací jsou odborníci v jednotlivých oblastech, akademičtí pracovníci a odborníci z praxe. Připravilo nakladatelství Grada.

Jan Reidl: Senior: Zákazník budoucnosti, marketing orientovaný na zákazníky 50+

Stále častěji diskutované téma o krátkozrakém přehlížení generace 50+ z hlediska cílení marketingových kampaní vstupuje i do publikace Jana Reidla. Zabývá se tak využitelností cílové skupiny 50+ pro marketingové účely. Životy lidí a s nimi také jejich spotřebitelské období se neustále prodlužují a starší generace se čím dál tím více dostává do ohniska veřejného zájmu. Knihu vydalo nakladatelství BizBooks.

-mav-