Nova zvýšila ceny pro dubnové obchodování

pondělí, 25. března 2013, 07:30 TV MediaGuru

Skupina Nova upravila ceny pro měsíční dubnové obchodování, oproti březnu je v základní nabídce zvýšila.

Ceník pro měsíční obchodování, který skupina Nova vydala pro dubnový prodej spotové reklamy, obsahuje v základní nabídce oproti březnu navýšení cen, a to pro všechny tři základní kategorie (off prime-time, prime-time, super prime-time). Nova tak pokračuje s příchodem hlavní sezóny se zvyšováním cen za televizní reklamu.

Na druhou stranu může být ale dubnová nabídka pro klienty výhodnější než v březnu, a to tehdy, pokud objednaný objem GRP dosáhne alespoň 800. V takovém případě je cena referenčního CPP nižší než v březnu (platí pro off prime-time a prime-time). Základní cena za super prime-time (19:30-21:30) se ale i v tomto případě zvyšuje, a to o 12 % ve srovnání s letošním březnem. 

Klienti, kteří nemají uzavřeny celoroční smlouvy, mohou využít právě měsíčního obchodování, musí ale počítat s méně výhodnými podmínkami. Ceny pro měsíční obchodování skupiny Nova jsou odlišné od dlouhodobých smluv a vydávají se pro každý kalendářní měsíc samostatně.

-mav-