Nova Group: Jsme o 40-60 % efektivnější než Prima

pátek, 12. dubna 2013, 00:53 TV MediaGuru

Obchodní ředitel TV Nova Jan Vlček na odborném fóru uvedl, že komunikace na Nova Group je cenově efektivnější než u konkurence.

Středeční konferenci Data pro byznys otevřel obchodní ředitel skupiny Nova Jan Vlček příspěvkem, ve kterém srovnával cenovou efektivitu komunikace na kanálech Nova Group a na stanicích skupiny Prima a TV Barrandov. Demonstroval, že k srovnatelnému zásahu, jaký např. v segmentu kosmetiky dosáhla na stanicích Prima Group a TV Barrandov nejmenovaná značka, by bylo na stanicích skupiny Nova Group zapotřebí o 49 % GRPs méně v dané cílové skupině (viděli alespoň jednou), resp. o 43 % méně (viděli alespoň třikrát).

„Na reálných kampaních z letošního roku realizovaných na stanicích Primy a TV Barrandov jsme prokázali, že pro inzerci na Nova Group pro danou cílovou skupinu produktu je zapotřebí mnohem méně GRPs pro dosažení požadovaného zásahu 1+, respektive 3+ než u konkurenční skupiny. Tyto úspory počtu GRPs přitom rozhodně nejsou zanedbatelné, pohybují se od 40 do 60 %. Pokud tedy klient nevyjednal na Primě a TV Barrandov nižší nominální cenu v míře této úspory (tj. 49 % u zásahu 1+ pozn. red.), na kanálech Nova Group by pro něj byla cenově efektivnější,“ řekl Jan Vlček. Podle jeho názoru tyto výsledky nejvíce ovlivňuje skutečnost, že Nova dosahuje vyšší sledovanosti, a tak požadovaného zásahu dosáhne rychleji, tedy s menším počtem GRPs.

Zdroj: Prezentace Nova Group na konferenci Data pro byznys

Tabulka ukazuje srovnání kampaní v afinitních cílových skupinách u klientů z různých segmentů (alkoholické nápoje, kosmetika, auto-moto, obchodní řetězec, FMCG). Ve sloupci označeném Prima Group je uvedeno množství GRPs nutných pro jedno zhlédnutí spotu v cílové skupině 15+ a v dalším sloupci pro cílovou skupinu 15-54. Sloupec označený jako Nova Group uvádí, kolik GRPs je ke stejnému zásahu potřeba na Nova Group. „Analýza byla provedena na skutečně realizovaných kampaních, takže parametry kampaní dosažené na Prima/TVB jsou jen těžko zpochybnitelné, neboť vychází z peoplemetrových dat společnosti Mediaresearch, databáze spotů Admosphere a optimalizačního nástroje Mamut běžně používaného mediálními subjekty na trhu. Identický optimalizační nástroj byl použit i pro optimalizaci daných kampaní na kanálech Nova Group, tak abychom zajistili plnou srovnatelnost," upřesnil Jan Vlček.

Zdroj: Prezentace Nova Group na konferenci Data pro byznys

Nova tím chce říci, že přestože cena za jeden ratingový bod je na jejích kanálech dražší, může být ve výsledku cenově efektivnější, neboť pro vytvoření požadovaného zásahu je potřeba podstatně méně GRPs. Na druhou stranu celkově vyšší počet GRPs, uváděný u Prima Group, může klientovi přinést větší frekvenci zásahu – spot může být zhlédnut víckrát, což pro komunikační strategie některých produktů může být výhodnější.

Jak už jsme několikrát uvedli, Nova Group přišla od letošního ledna se změnami v obchodní politice. Právě navýšení ceny zejména v žádaném hlavním vysílacím čase (zejména super prime-time, 19:30-21:30) je společně s dalšími změnami v obchodní politice důvodem, proč někteří klienti s Novou stále neuzavřeli i celoroční smlouvy. Situace na televizním trhu se tak promítá do rozdílného podílu hlavních TV skupin podle TRPs ve srovnání s loňským rokem (objem TRPs skupiny Prima je letos vyšší), ale také v důsledku vysoké poptávky přeplněným komerčním prostorem Prima Group a násobně vyšším počtem spotů v jednom breaku než u konkurence.

-mav-