Největším TV zadavatelem je letos Procter & Gamble

pondělí, 27. května 2013, 13:43 TV MediaGuru

Zadavatelem s největším monitorovaným objemem v televizní reklamě je v letošním roce Procter & Gamble.

Meziroční pokles televizních investic, vzniklý v důsledku situace na trhu televizní reklamy v podobě nedohody některých klientů s největší komerční televizí TV Nova a nemožností ostatních televizí uspokojit veškerou poptávku, je patrný zejména u největších televizních zadavatelů. Souhrnné investice nesilnějších patnácti zadavatelů dosáhly v letošním období ledna až dubna podle hrubých monitorovaných cen 2,5 mld. Kč, což bylo o 12 % méně než souhrnné investice prvních patnácti televizních zadavatelů ve stejném období loni. Snížení investic u největších televizních zadavatelů je tak vyšší, než je průměrný meziroční pokles celého televizního trhu (-11 %) za první čtyři letošní měsíce.

Na pozici největšího televizního zadavatele se v prvních čtyřech letošních měsících propracoval Procter & Gamble, který oproti loňskému období ledna-dubna své investice v letošním roce zdvojnásobil. Většina velkých televizních zadavatelů ale letos investuje méně než loni (např. Henkel ČR, Unilever, L′Oreál, Nestlé, Mondelez či Johnson & Johnson).

TOP 15 TV zadavatelů, I-IV/2013 

Zdroj: Admosphere

-mav-