Eroze TV ratingů: Jak vypadá TV fragmentace?

pátek, 13. září 2013, 10:45 TV MediaGuru

Třímilionová publika, kterých TV dosahovaly před deseti lety, jsou minulostí. Nárůst stanic tříští pozornost diváků.

Změnu televizního prostředí a chování televizních diváků názorně ukazuje analýza diváckého chování v uplynulých deseti letech. Dřívější pozornost diváků k hlavním třem televizním stanicím: TV Nova, ČT1 a TV Prima se postupně rozmělňuje a na milionová publika, kterých jednotlivé stanice pravidelně u hlavních večerních pořadů dosahovaly, se dnes dostane jen několik televizních formátů.

Je Nový rok 2004, osm hodin večer a Češi usedají k televizím, jde přece Kameňák. Pořad ten den dosahuje rating 45,8 %, což je 3,874 mil. diváků (15+) a podíl na sledovanosti 73,56 %. Za celý rok 2004 už Kameňák nenašel přemožitele. Nikdo to sice ještě netuší, ale blíží se nová éra a fenomény jako jsou rostoucí počet TV kanálů, rostoucí penetrace internetu a finanční krize.

Od roku 2004 se ratingy nejsledovanějších televizních pořadů hlavních televizních stanic snížily přibližně o polovinu. Následující srovnání ukazuje, jakých ratingů dosahovaly nejsledovanější pořady na hlavních televizních stanicích v roce 2004 a jakých dosahují dnes. Ve svém důsledku to znamená, že zadavatelé reklamy potřebují pro oslovení svých cílových skupin vyšší počet spotů.

Rating a share nejsledovanějších pořadů, 2004 a 2013

Vývoj ratingu (%) Top 10 pořadů, 2004-2013, 15+

Vývoj ratingu (%) Top 10 pořadů, 2004-2013, 15-54

Připomeňme si, které pořady dosahovaly před deseti lety nejvyšší obliby.

Sledovanost vybraných pořadů na jednotlivých TV, 2004

Během deseti let se ale televizní prostředí podstatně proměnilo. TV kanálů je několikanásobně víc, diváci disponují lepší televizní technikou, na mediální konzumaci mají značný vliv nová média. Televizní stanice už nestaví na jednom kanálu, ale skládají svoji sledovanost z většího počtu většinou tematických stanic. Protože celková televizní sledovanost v Česku neklesá (naopak v posledním roce roste), štěpí se pozornost televizních příjemců mezi násobně širší televizní nabídku. Nejsilnější televizní skupiny se tak snaží své podíly udržovat pomocí nových kanálů, aby nepřišly o své publikum. Jak je patrné z následujícího grafu, třem nejsilnějším TV skupinám, jejichž sledovanost dnes tvoří v případě ČT šest kanálů, v případě Nova Group pět kanálů a v případě Prima Group čtyři kanály, se v souhrnu průměrné ratingy v čase vysílání od 20:00 do 22:00 za posledních deset let snižují mnohem méně než v případě jejich hlavních kanálů - snížení je v tomto čase vysílání na úrovni 2-3 ratingových bodů. Jinými slovy: alespoň k přibližnému výsledku, kterého před desti lety dosáhly s jedním kanálem, dnes potřebují kanálů několik...

Rating TV skupin v čase 20:00-22:00 (%), 2004 a 2013

Zdroj všech dat: ATO-Mediaresearch

-mav-