Důvěra k médiím v Česku vytrvale klesá

pátek, 04. října 2013, 15:57 Výzkum MediaGuru

Podle výzkumu veřejného mínění CVVM kontinuálně klesá důvěra veřejnosti k médiím.

Důvěra občanů České republiky k rádiím, televizi i tisku od roku 2011 vytrvale klesá a v případě všech tří dosahuje v aktuálním výzkumu dosud nejnižší úrovně. Vyplývá to z výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který zjišťoval důvěru ve vybrané společenské instituce.

Vývoj důvěry médiím, odborům, církvím (%), 1995-2013

Nejvyšší důvěry z jednotlivých médií se u veřejnosti podle výzkumu těší rozhlas, kterému důvěřuje 53 % dotázaných. Naopak nejnižší důvěru má v očích veřejnosti tisk, kterému nedůvěřuje 57 % respondentů.

Zdroj: CVVM

Výzkum CVVM se uskutečnil ve dnech 9.-16.9. 2013 kvótním výběrem, dotazoval občany starší 15 let, vzorek tvořilo 1029 dotázaných.

-mav-