Co zahýbalo českým TV zpravodajstvím?

úterý, 07. ledna 2014, 07:40 Výzkum, TV MediaGuru

Nova sází ve zpravodajství na kriminalitu, zprávy na Primě se více podobají Událostem.

Čtvrtletně zveřejňovaná analýza zpravodajství českých televizí ukazuje odlišnosti v tematické struktuře zpravodajských relací jednotlivých televizních stanic. Dokument zpracovaný podle zadání České televize shrnuje základní zjištění analýzy zpravodajských pořadů, kterou zajišťuje společnost Media Tenor.

V prvním čtvrtletí roku 2013 Události i Zprávy FTV Prima věnovaly nejvíce prostoru ve zpravodajství částečné amnestii prezidenta Klause i přímé volbě jeho nástupce, Televizní noviny dávaly nejvíce prostoru (31 %) zprávám s kriminální tematikou.

Tematická struktura Událostí, Televizních novin a FTV Prima, 1Q/2013

V následujících třech měsících podobu zpravodajství výrazně ovlivnila kauza spjatá se jménem Jany Nagyové (nynější manželky bývalého premiéra Nečase), stejně jako řádění povodní. Kriminální činy, nehody a kalamity tvořily největší část zpravodajství jak v případě Událostí, tak zpráv na Primě a Nově.

Tematická struktura Událostí, Televizních novin a FTV Prima, 2Q/2013

Zdroj: Media Tenor

Podle tvůrců analýzy se ale komerční relace TV Nova nezaměřovala pouze na kriminalitu spojenou s politickými korupčními kauzami tak jako Události a Zprávy FTV Prima. Obsahem zpráv na TV Nova byly i desítky méně relevantních trestných činů. Zajímavý je fakt, že Televizní noviny díky projektu Potravinového inspektora TV Nova vykazovaly nejvyšší podíl zpravodajství z kategorie hospodářský život.

Do stejné kategorie by většinou patřily také zprávy týkající se konkrétních firem. V případě Událostmi za 1. čtvrtletí nejčastěji zmiňované skupiny ČEZ její negativní mediální obraz vytvořilo dění v Albánii a Bulharsku. V prvním ze jmenovaných států ČEZ přišel o licenci na distribuci elektřiny, v Bulharsku mu hrozilo totéž, tamní dění navíc doprovázely občanské nepokoje. V dalším čtvrtletí se výrazné mediální pozornosti dostalo pražskému Dopravnímu podniku kvůli komplikacím během povodní. Je třeba také dodat, že podobnou míru sebeprezentace (kolem 14 %) vlastní stanice vykazovaly také dvě další zmiňované zpravodajské relace.

20 nejčastěji zmiňovaných firem, Události, 1Q/2013

Zdroj: Media Tenor

Ve druhém čtvrtletí roku 2013 byla v Událostech dokonce nejčastěji prezentovaným podnikem samotná Česká televize a její aktivity. Představeny byly nejen nové koprodukční projekty, ale například i plánovaný dětský program ČT Déčko. Sebereprezentaci tak podle zprávy Media Tenor ve stejné míře využívají ČT, TV Nova i Prima FTV.

20 nejčastěji zmiňovaných firem, Události, 2Q/2013

Zdroj: Media Tenor

V čem se sbližují a v čem míjí

Dřívější komparace vybraných obsahových a formálních prvků zpravodajských relací, zpracovaná v rámci bakalářské práce v roce 2009 na FSS MU Brno (Zuzana Paulusová: Existuje u nás ještě zpravodajství veřejné služby? Události versus Televizní noviny – komparace vybraných obsahových a formálních prvků zpravodajských relací) popisovala sbližování Událostí a Televizních novin, které se projevily v období let 1995, 2001 a 2007. Analýza vybraných týdnů zpravodajství ukázala, že v polovině devadesátých let relace odvysílaly příspěvek na stejné téma v necelých 16 % případů (z kategorie politika). Před šesti lety se ale shodovalo už 22 % zpráv (kategorie katastrofy/tragédie) a necelých 18 % z oblasti kriminality a soudnictví, obsahově se tedy pořady mírně přiblížily.

-jav-