ČT po letech jednání uzavřela smlouvu s umělci

pátek, 24. března 2017, 14:50 Aktuality, TV MediaGuru

Po téměř třech letech jednání uzavřela Česká televize a kolektivní správce Intergram novou profesní smlouvu. Dohodly se na novém nastavení podmínek při odměňování výkonných umělců. Smlouva v základu vychází z dosavadní praxe a navazuje na smluvní vztah, který mezi Českou televizi a profesními organizacemi fungoval do roku 2014. Nově má ale akcentovat princip smluvní volnosti, specifikovat modely odměňování pro jednotlivé žánry, nastavovat princip odměny u tzv. automatické reprízy, či upravovat zvláštní podmínky pro vysílání ČT D.

Pro Hereckou asociaci, která byla podepsána pod původní smlouvou z roku 2014, je hlavním bodem takzvané reprízné. To znamená, že nejen herci, ale nově i tanečníci a hudebníci vystupující v pořadech ČT, mají smluvně zaručen automatický nárok na honorář, jestliže je pořad reprízován.

Za natočený pořad pro ČT v případě reprízy dostane herec určitá procenta z honoráře zpětně za celý rok. Tato procenta vybírá Intergram pod názvem identifikovatelné příjmy. Místa například v hotelích, autobusech, letadlech, kde pořady promítají, patří mezi neidentifikovatelné příjmy. Intergram pak vybírá poplatky od majitelů nosičů uměleckých děl, například televizních přístrojů.

„Po celou dobu jednání o nové smlouvě jsem vnímal odhodlání všech stran najít rozumné řešení, což se nakonec také podařilo. Věřím, že aktuální dohoda přispěje k dlouhodobé stabilizaci celého audiovizuálního odvětví,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Ceska televize

„Dohodou o podobě této smlouvy prokázalo vedení České televize respekt k tvůrčí obci,“ reagoval ředitel Intergram Jan Simon.

Původní smlouva byla uzavřena s Hereckou asociací a dalšími pěti organizacemi výkonných umělců. Nastal však problém střetu se zákonem, protože by se mohlo jednat o kartelovou dohodu. Z toho důvodu je nová smlouva podepsána mezi ČT a Intergramem. Původní smlouva z roku 2014 byla formálně vypovězena, ale podle šéfa asociace Jiřího Hromady v záležitosti reprízného existovala gentlemanská dohoda, že do podpisu nové smlouvy ČT honoráře vyplácela. Všechny ostatní televizní stanice podobnou smlouvu zatím odmítají a situaci řeší takzvanými navýšenými honoráři.

-mav-, -čtk-