Novinový byznys i loni táhly výnosy z prodeje

pondělí, 12. června 2017, 14:05 Tisk MediaGuru

Výnosy z tištěné inzerce se dále snižují, ukazuje zpráva o světových trendech v novinách.

Většina výnosů světových novin pocházela i v loňském roce z prodeje jejich tištěných a elektronických verzí. Podle výroční zprávy Světové asociace novin WAN-IFRA představovaly loňské výnosy z prodeje obsahu světových novin 56 % celkových výnosů. Zbývající část tvoří výnosy z prodeje reklamy (tištěné i digitální). Novinový průmysl tak pokračuje v trendu posledních let, kdy se pro novinové odvětví stávají důležitější výnosy od čtenářů, naopak podíl výnosů z reklamy se snižuje.

Výnosy světových novin v letech 2012-2016 (mld. USD)

Zdroj: Světové trendy novin 2016, WAN-IFRA
Zdroj: WAN-IFRA, Zenith, PwC

Uvedený posun vyžaduje podle generálního ředitele WAN-IFRA Vincenta Peyrègneho důraz na budování čtenářské komunity a loajality, stejně jako na tvorbu kvalitní žurnalistiky. To vše v době, kdy stále větší počet výzkumů veřejného mínění ukazuje, že lidé ztrácejí důvěru v tradiční společenské instituce, mezi nimi i ve zpravodajská média. „Pokles důvěry je největším rizikem, kterému jako odvětví čelíme. Veškerá naše snaha musí vést k tomu, abychom ji získali zpět," řekl Peyrègne.

Celkové výnosy od čtenářů novin se loni meziročně zvýšily o 2 %, za poslední čtyři roky vzrostly dokonce o 7 %. Na druhou stranu klesají výnosy z inzerce. V loňském roce se meziročně snížily o 7 % a od roku 2012 dokonce o pětinu (-21 %). Výjimku v poklesu inzertních výnosů představují regiony Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Novinové odvětví v loňském roce celkově inkasovalo 154 mld. USD, což bylo o 2 % méně než v roce 2015. Klesající příjmy z prodeje tištěné reklamy tak nejsou zcela kompenzovány nárůsty výnosů z digitálního prodeje obsahu a inzerce (meziročně +17 %).

Zdroje příjmů novin ve světě, 2012-2016

Zdroj: Světové trendy novin 2016, WAN-IFRA
Zdroj: WAN-IFRA, Zenith, PwC

Digitální výnosy novin ve světě, 2012-2017

Zdroj: WAN-IFRA, Zenith, PwC
Zdroj: WAN-IFRA, Zenith, PwC

Vydavatelé, stejně jako další média, čelí nástupu sociálních médií na reklamním trhu. Google a Facebook mají společně na americkém trhu získávat 89 % z nových investic směřovaných do reklamy v médiích. Společně má pak jejich podíl na reklamním trhu představovat 64 %.

Podle lednové zprávy Digital Content Next je zatím podíl výnosů vydavatelů z platforem třetích stran nízký, činí 14 %. Většina z těchto výnosů pochází z YouTube a z Facebooku. 

Celou zprávu si můžete prohlédnout zdeworld-press-trends-2017

-mav-