Media Bohemia chce změny Hitrádií Magic a Crystal

pondělí, 10. července 2017, 06:55 Aktuality, Rádio MediaGuru

Společnost Media Bohemia žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o souhlas se změnou programu Hitrádia Magic. Původní formát Hitrádia Magic byl dán výběrem hitových skladeb od 80. a 90. let až do současnosti. Provozovatel by rád rozšířil hudební formát dál do historie a hodlá upustit od výběru pouze "hitových" skladeb. Jeho cílem je i upravit zastoupené hudební žánry na rock, poprock a pop (místo rock, pop a dance). "Výběr skladeb bude zahrnovat období od 60. let až po současnost," píše v žádosti společnost Media Bohemia. 

Provozovatel chce také snížit počet zpravodajských relací tak, že by každá zpravodajská relace byla vysílána vždy pouze v celou hodinu. V důsledku této úpravy se sníží podíl zpravodajství a servisních informací z původních 5-15 % na 2-7 %.

Hitradio_twitter

Druhá z žádostí Media Bohemia se týká Hitrádia FM Crystal, kde provozovatel žádá o úpravu poměru české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční na 10-15 % v denním průměru, když v současné době podíl české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční nesmí klesnout pod 15-25 %.

-mav-