Speciál Vývoj reklamy

Jak vypadaly první inzeráty a reklamní spoty v tehdejším Československu? Jak se reklama v Československu a v Česku vyvíjela v jednotlivých historických obdobích 20. století? I na to se bude snažit odpovědět speciál věnovaný vzniku a vývoji reklamního průmyslu u nás. Vedle historických souvislostí představíme příběhy nejznámějších tuzemských značek a ukážeme, jak se jejich reklamní komunikace proměňovala.

Med_CSr

80. léta v československé reklamě: Nic už ji nezastaví

Úspěšně nastartovaný rozvoj v reklamním odvětví v 70. letech, pokračoval i celé následující desetiletí, nezastavily ho ani ruské tanky, ani následný proces normalizace.
vajicko_reklama

Československá reklama v 70.letech: skoro zlatý věk

Sedmdesátá léta přinášejí v československé reklamě vznik dalších podniků zaměřených na propagaci. Je to také doba, ve které se objevuje oblíbená postavička „Pana Vajíčka“.
znacky

Reklama 1948-60: Odsouzení i rehabilitace

Po únoru roku 1948 byla situace československé reklamy velice nepříznivá, její dosavadní uplatnění valem ztrácelo na významu. Bylo tomu tak i kvůli přídělovému systému a omezené produkci zboží.
Titul_48

Rok 1948: Mezník nejen pro reklamu

Rok 1948 v Československu je tradičně chápán jako synonymum markantních změn v oblasti politické, ekonomické i sociální. Celková proměna československé společnosti se dotkla pochopitelně i oblasti reklamy, která stačila po ukončení 2. světové války sotva
protektorat

Protektorátní reklama aneb všechno na příděl

Období tzv. Protektorátu se do historie českých dějin zapsalo jednou provždy jako jedna z nejtěžších kapitol a stejně tak zapůsobilo i v oblasti reklamy. Veškeré moderní přístupy, nové formy reklamní komunikace i rozvoj jako takový
Vvyoj reklamy

Reklama v období 1. Československé republiky: zapomenutá inspirace

Relativně pokojná léta po vzniku samostatného Československa v roce 1918 se odrazily i na vývoji reklamy jako takové.
Mucha

Teorie a praxe v Rakouské monarchii

Ačkoli se Rakousko-Uhersko potýkalo s mnoha politickými, sociálními i kulturními problémy, které pramenily především ze zastaralých principů uplatňovaných v daných oblastech, reklamě se překvapivě docela dařilo.
Fuutirta

Z historie československé filmové reklamy: období první republiky

Reklama na rostlinný tuk Sana se řadí k prvním hraným reklamním snímkům v historii československé reklamy.
Inzerat 1

Inzerát: nuda, zábava, ale i umění

Přes stále se zdokonalující a snaživější reklamní postupy zůstává inzerát jako jedna z používaných forem stále v kondici.

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.