Mediální slovník

ČMS – Česká marketingová společnost

Česká marketingová společnost (ČMS) je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje marketingové pracovníky a zájemce o marketing formou kolektivního a individuálního členství. Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu v České republice se v současné době zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových činností.

ČMS vydává časopis Marketing & Komunikace, pořádá soutěž Marketér roku a podílí se na pravidelném výzkumu Češi a reklama.

Více viz oficiální stránky zde.

Kategorie