FAQ

Mediální plánování

illu-medial

Mediální plánování je ta část plánování komunikační (reklamní) kampaně, kde se určí strategie, složky komunikačního mixu, přiřadí se jim potřebný objem investic a určí načasování jejich nasazení. Výstupem mediálního plánování bývá mediaplán. Na základě celkového mediaplánu se rozpracovávají detailní (implementační) plány, kde se komunikační aktivity rozplánují do detailu. Mediální plánování se dnes odehrává zpravidla v mediální agentuře. Výhodou je její specializace na danou problematiku, vybavenost potřebnými daty, zkušenost v optimalizaci reklamních rozpočtů a v neposlední řadě dobrá vyjednávací pozice daná kumulací mnoha reklamních rozpočtů.
Plánování konkrétních médií v sekci typy médií.

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.