Mediální slovník

AIDA (AIDYA)

Složenina slov:

Attention (pozornost)
Interest (zájem)
Desire (přání)
Action (akce)

Jednoduchá, v současnosti již překonaná, koncepce působení reklamy. Podle této teorie reklama po vzbuzení pozornosti vyvolá přání, bažení po produktu a následnou akci (koupi produktu). Tato teorie ale nebere v potaz náhodné či impulzivní nákupy, kdy nejprve nakoupíme (akce = koupě levné tyčinky, která je vystavena u pokladny) a teprve potom produkt vyvolá náš zájem (chutná nám) a přání (opětného nákupu).

Dále nezohledňuje ani model, kdy nejprve pocítíme přání či potřebu (už fakt potřebuji auto) a teprve poté sháníme informace a (možná) nás zaujme nějaká akční nabídka… Příkladů by bylo více.

Někdy se v literatuře vyskytuje v podobě AIDYA, kde Y zastupuje Yes jako pozitivní rozhodnutí o nákupu zvoleného produktu či značky.

Attention (pozornost)
I
nterest (zájem)
D
esire (přání)
Yes (ano)
A
ction (akce)

Související články:
Jak viděli reklamu v roce 1885?

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.