Mediální slovník

CPP – Cost per Point

Cena za zasáhnutí 1 % cílové skupiny. Též cena za 1 GRP, za jeden procentní bod sledovanosti. Používá se zejména v TV k určení ceny televizní reklamy. Rovněž může sloužit k porovnání cenové nákladnosti různých televizních strategií.

Příklad:
TV Prima měla v dubnu CPP rovno 20 000 Kč a prodává reklamu na cílovou skupinu „všichni 15+“ (všichni diváci ve věku 15 a více let). Sledovanost reklamního bloku 18. dubna v 18:30 hodin byla 8 % diváků z cílové skupiny „všichni 15+“.

Cena třicetisekundového TV spotu uvedeného v tomto bloku pak byla 8 x 20 000 = 160 000 Kč.

Nebo naopak, pokud jsme za reklamu zaplatili 160 000 Kč a sledovanost byla 8 %, pak je CPP rovno 160 000 / 8 = 20 000 Kč.

Důležité upozornění: Každý media typ je lidmi vnímán jinak. Nejde tedy srovnávat CPP v TV se CPP např. na internetu. To proto, že třicetisekundový (audiovizuální) rozhlasový spot vyvolá v příjemci sdělení jiný efekt než (třeba vizuální) banner. Stejně tak nelze srovnávat CPP za 30″ spot s CPP za 10″ spot případně CPP v různých cílových skupinách. Pokud srovnáváme CPP, tak se vždy srovnávají údaje v jedné cílové skupině.

Související pojmy:
CPT – Cost per ThousandCPV – Cost Per Viever, GRPKPI – Key Performance Indicator

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.