Mediální slovník

First try

Česky doslovně „první vyzkoušení“. Jedná se o moment, kdy spotřebitel poprvé vyzkouší neznámý výrobek, produkt, značku. Často se jej dosáhne pomocí ochutnávek či samplingu.

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.