Mediální slovník

Halo Effect

V reklamě označuje přenos účinku komunikace jedné značky na jinou značku nebo produkt. Jedná se o parazitní jev, který nastane, pokud spotřebitelé nedostatečně rozlišují mezi podobnými značkami nebo produkty.

Hypotetický příklad: Pokud časopis National Geographic realizuje reklamní kampaň a velmi podobnému časopisu Lidé a země se v téže době zvýší prodeje, jedná se o haló efekt. Oba časopisy v myslích spotřebitelů mohou splývat, a proto podpora jednoho i druhého z nich ovlivní výsledky obou titulů.

Původně pojem pochází z psychologie, kde označuje tendenci přenášet pozitivní nebo negativní dojmy vniklé pozorováním jednoho osobnostního rysu na všechny další osobnostní rysy.

Související pojmy:
Umbrella BrandUmbrella Effect

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.