Mediální slovník

Keyword marketing

Keyword marketing (někdy též Keyword advertising) – viz Search Marketing

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.