Mediální slovník

OTS – Opportunity to See

Udává, kolikrát měl příslušník cílové skupiny zasažený kampaní průměrně možnost zhlédnout reklamní sdělení – během kampaně nebo určitého období.

Důležitá jsou slova „měl možnost“. OTS tedy vypovídá o teoretické možnosti reklamu vidět. Neříká nám nic o tom, zda divák reklamu zaznamenal – byl jen vystaven zásahu. Kolikrát, to nám říká právě OTS.

Vypočítá se jako podíl TRP a Net Reache v konkrétní cílové skupině. 
OTS = TRPs/Net reach

Související pojmy:
Net ReachRatingFrekvenceEfektivní frekvenceAfinitaGRP – Gross Rating PointTRP – Target Rating PointOTH

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.