Mediální slovník

CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing

Metoda sběru dat. Osobní dotazování za pomoci počítače.

Tazatel odpovědi respondenta ukládá přímo do notebooku nebo PDA. Výhodou této metody je rychlejší zpracování dat ve výzkumné agentuře, neboť zpravidla odpadá čtení papírových dotazníků a jejich kódování do PC.

Kategorie