Mediální slovník

CAWI – Computer Assisted Web Interviewing

Metoda sběru dat. Dotazování na webovém formuláři.

Realizátor výzkumu vytvoří na internetu interaktivní webový dotazník, na který respondent odpovídá sám za pomoci své klávesnice a myši. Tato metoda umožňuje zobrazit obrázky, grafiku, balení, packshoty, ale i přehrát TV nebo rozhlasový reklamní spot. Dotazník umožňuje různé přetahování objektů na stránkách, hry a další interakci, samozřejmostí je také možné slovní hodnocení respondenta. Při použití Flash technologie je dotazník velmi graficky zdařilý, interaktivní a respondenty baví, neobtěžuje.

Díky tomu CAWI spojuje výhody kvalitativního i kvantitativního výzkumu a představuje tak novou dimenzi ve výzkumných metodách. Odpovědi jsou zaznamenány v elektronické podobě, což umožňuje jejich rychlé a efektivní zpracování.

Rekrutace respondentů probíhá buď bannerem, pop-up oknem, nebo cíleným e-mailem. Vybraným uživatelům je doručen e-mail s odkazem na stránky s dotazníkem, nebo se tento odkaz uplatní při kliknutí na rekrutační banner nebo pop-up okno se žádostí o spolupráci ve výzkumu.

Související pojmy:

Slovník internetové reklamyÚvod do internetového trhuVýkonnostní marketingSearch Engine Marketing

Kategorie