Mediální slovník

CPM – Cost per Mille

CPM je zkratka z anglického Cost per Mille a vyjadřuje cenu za tisíc zobrazení. Má tedy stejný význam jako CPT (Cost per Thousand).

Tento pojem se používá se především v zahraničí.