Mediální slovník

CPT – Cost per Thousand

Používá se v tisku a televizi, kde znamená cenu za tisíc oslovených čtenářů. Podobně na internetu znamená cenu za tisíc „zobrazení“ reklamy.

CPT je používáno jako porovnávací ukazatel nákladnosti reklamy na konkrétních serverech nebo tiskových titulech. CPT se však dá přepočítat i v TV, rádiu a dalších médiích.

Dříve se místo CPT používal pojem CPM (Cost per Mille) se stejným významem – dodnes se s ním setkáme v zahraničí.

Důležité je počítat CPT pro jednu cílovou skupinu za všechna vyhodnocovaná média (obvykle „všichni 12+“ nebo „všichni 15+“, vyhodnocuje se pro konkrétní cílovou skupinu, na kterou plánujeme kampaň).

Hypotetický příklad: Celostránka v magazínu Muž a život stojí 240 000 Kč. Čtenost tohoto magazínu je v cílové skupině muži 15+ celkem 120 tisíc čtenářů na vydání.

CPT = 240 000 Kč / 120 = 2 000 Kč

Celostránka v magazínu Praktický muž stojí 180 000 Kč. Čtenost tohoto magazínu je v cílové skupině muži 15+ celkem 60 tisíc čtenářů na vydání.

CPT = 180 000 Kč / 60 = 3 000 Kč.

Inzerce v magazínu Muž a život vychází cenově lépe, za tisíc čtenářů zaplatíme jen 2 000 Kč, kdežto v Praktickém muži o tisíc korun více. A tak i přesto, že absolutní zaplacená cena je v Muži a život vyšší (240 000 Kč), vyplatí se více reklama v tomto titulu.

Důležité upozornění: Každý media typ je lidmi vnímán jinak. Nejde tedy srovnávat CPT v rozhlasu s CPT v tisku nebo na internetu. To proto, že třicetisekundový (zvukový) rozhlasový spot vyvolá v příjemci sdělení jiný efekt než celostránkový (vizuální) inzerát. Stejně tak nelze srovnávat CPT za barevnou celostránku s CPT za černobílou půlstranu.

Související pojmy: CPP, GRP, TRP, Net Reach