Mediální slovník

CPV – Cost Per Viewer

Cost per Viewer (CPV) – pojem používaný u reklamy v kinech, který označuje cenu za zásah jednoho diváka. Pohybuje se od 1 Kč za diváka výše, běžně okolo 2–4 Kč.

Související pojem:

Kinoreklama

Kategorie