Mediální slovník

KPI - Key Performance Indicator

Klíčový ukazatel výkonu

Každá organizace zpravidla používá jiný ukazatel pro posouzení svých vlastních úspěchů. Banka může používat jako KPI například počet nově uzavřených hypotečních smluv, zatímco u rychloobrátkového zboží to budou prodeje vyjádřené v kusech nebo ve finančním objemu. Podle vývoje KPIs mohou být hodnoceni manažeři, jednotlivá oddělení nebo dodavatelské firmy.

Typickými KPIs jsou:
CPA - Cost per Action
CPC - Cost per Click
CPE - Cost per Engagement
CPP - Cost per Point
CPT - Cost per thousand
CPV - Cost Per Viever
CR - Conversion Rate
CTR - Click Through Rate
Nárůst povědomí o značce (% nebo absolutní) 
Nárůst preferencí značky (politické strany, % nebo absolutní )
Prodeje (objem = volume) - znamená, kolik kusů jsme prodali.
Prodeje (finance = value) - znamená, kolik peněz jsme utržili.
Penetrace
Nárůst prodejů (% nebo absolutní)
Počty uzavřených smluv, hypoték, založených kont
Povědomí o značce
Procentní změny prodejů
Procento poruchovosti
Top of Mind

Kategorie