Plánování venkovních reklam

Nejčastěji se plánují billboardové kampaně a to z toho prostého důvodu, že těchto ploch je v ČR nejvíce a nabízejí tak (asi) nejširší možný zásah.
Proč asi? ZDE jsme zmínili, že na českém trhu není k dispozici jednotný respektovaný výzkum měření kvality outdoorových ploch a jejich zásahů. OOH kampaně tedy není možné plánovat na základě mediálních ukazatelů pro konkrétní cílové skupiny a je nutno použít subjektivní měřítka – jak kvalitativní, tak kvantitativní.

Pro dosažení účinného oslovení se tedy prakticky nabízejí dvě cesty:

1)    Nakoupit co nejvíce ploch a doufat, že mezi nimi budou i ty kvalitní, které zajistí přenos sdělení k cílové skupině.
Nelze doporučit, jelikož v rámci „výhodného balíčku“ koupíte i nekvalitní plochy – a těch je v ČR opravdu dost. Je třeba projít alespoň zběžně kmenové listy jednotlivých ploch a vyřadit zjevně nekvalitní plochy. Nicméně v okamžiku, kdy není dostatek času, se patrně jedná o jedinou možnost.
Do této skupiny patří i nákup „last-minute ploch“ – využití těchto levných nabídek se dá doporučit v letním období, kdy klesá poptávka a k dispozici jsou i celkem kvalitní plochy za přijatelné ceny.

2)    Pečlivě vybírat jednotlivé reklamní plochy tak, aby kampaň splnila svůj cíl.
Tato metoda vyžaduje dostatek času, znalost životního stylu a denního režimu cílové skupiny a v optimálním případě i znalost míst, ve kterých mají být vaše reklamy umístěny. Pak vybíráme plochy, kde je největší pravděpodobnost kontaktu cílové skupiny s reklamou. Tak se šetří peníze (zadavatelů reklamy) a dostáváme se s reklamou přesně na ta místa, kde chceme být. Další nevýhodou je již zmíněná vyprodanost těch „nej“ ploch: nejžádanějších, nejatraktivnějších, nejlépe viditelných, nejblíže supermarketům, poblíž hlavních dopravních cest, dobře osvětlených a hlavně se slušným poměrem výkon/cena.

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.