Výhody a nevýhody outdoor reklamy

Proč ANO?

Outdoorové nebo také out-of-home nosiče mají výhodu dlouhodobého a pravidelného působení. Zpravidla se instalují na minimálně dva týdny. Lidé, kteří okolo nich chodí jim jsou vystaveni dlouho, (nejčastěji měsíc), a potkávají se s nimi třeba dvakrát denně. Ráno, když jdou do práce, a odpoledne, když se z práce vracejí. To tedy znamená vysokou četnost zásahu reklamním sdělením. Jelikož právě opakování je základem budování povědomí o značce, hodí se venkovní reklama pro budování povědomí o značce v širokých cílových skupinách.

Velké reklamní plochy, zejména v kombinaci s neobvyklými nadstavbami přitahují pozornost a dobře budují prestiž i image značky a/nebo produktu.

Na rozdíl od rozhlasu, TV i magazínů, venkovní reklamu nelze vypnout, ztlumit či odložit. Outdoorová kampaň tedy působí bez ohledu na vůli příjemce.

Další výhodou venkovní reklamy je bezesporu možnost kampaně plánovat i nakoupit jak celostátně, tak jen regionálně nebo dokonce místně –geografická flexibilita. Lze si vybírat plochy v blízkosti nákupních center, tedy blízko místu prodeje a nákupnímu rozhodnutí – což je v souladu srecency planningem.

A nakonec, OOH reklama působí 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Nepřetržitě.

Proč NE?

Limitující faktory jsou tyto:
U billboardů zejména umístěných u silnic, mají kolemjdoucí jen krátkou chvilku (pod jednu sekundu) na to, aby si prohlédli a přečetli jejich obsah. Je tedy třeba dbát na to, aby sdělení na billboardu bylo stručné a graficky jednoduché. Tip: vytiskněte si váš billboard na papírek velikosti krabičky od sirek. Přečtete ho? Pokud ano, vše je v pořádku.

Účinnost plochy silně závisí na její viditelnosti. Je třeba dbát na její dobré umístění (kolmo ke komunikaci), výšku (ne dvacet metrů nad chodníkem) a umístění (chtějte osvětlené plochy).

Právě u neosvětlených ploch je třeba počítat s jejich horší viditelností v zimních měsících.
Na rozdíl od TV, rozhlasu i tisku, outdoorové plochy trpí počasím, povětrnostními vlivy, vlivy okolí a poškození mohou způsobit i kolemjdoucí – pokud na plochu dosáhnou, dokáží být velmi „kreativní.“

Nejlepší místa (u magistrály v centru Prahy) a nejlepší sítě (CLV) bývají vyprodané dlouho dopředu.

Jednou z největších bolestí OOH reklamy v ČR je absence jednotného výzkumu. TV stanice mají TV metry, rozhlasové stanice Radio projekt, tiskový trh Media projekt. Outdoorový trh v ČR nemá svou „jednotnou měnu,“ kterou by respektovali všichni hráči na trhu (outdoorové společnosti), a podle které by bylo možné porovnávat kvalitu jednotlivých ploch. Bohužel to znamená, že výběr billboardů nelze dělat zcela objektivně, je třeba mít zkušenosti a expertní odhad.

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.