Formáty rozhlasových reklam

Rozhlasová stanice nebo jiný produkt (síť) – jednotlivé stanice mívají omezený zásah, proto je potřeba jich kombinovat více. Není nutno vybírat stanice jednotlivě – z tohoto důvodu i mediazastupitelství sama nabízejí komerční produkty = sítě stanic. Například zastupitelství RRM nabízí produkt TRIO, který obsahuje uvedení reklamy v jednom časovém pásmu na třech stanicích: Impulsu, Frekvenci 1 a Evropě 2.

Rozhlasový spot – podobně jako v TV se v rozhlasu vyskytují klasické rozhlasové spoty. Na ně jsou ovšem kladeny poněkud jiné požadavky.

Spot by měl být namluven srozumitelně.
Je třeba, aby rozhlasový spot posluchače zaujal, měl by být výrazný, zapamatovatelná hudba pomáhá.
Cizí slova Češi hůře zpracovávají – zejména anglické a německé názvy je obtížné komunikovat tak, aby si cílová skupina u regálu v obchodě vybavila, na jakou že značku to vlastně slyšela reklamu? Schöfferhaffer? Zipfer?
Je třeba, aby se v něm značka objevila co nejdříve, aby si posluchač mohl spot se značkou spojit. Pokud spot odvypráví příběh a na konci jen speaker řekne „znalci kupují XXXX,“ je obtížné tuto informaci zpracovat a uchovat.
Spot by měl být jednoduchý – jelikož si posluchač nemůže informace vizuálně fixovat, informace obsažené ve složitém příběhu zapomene.

Jingle – znělka, popěvek

Sponzoring – pořadu, přenosu. Zadavatel reklamy se tak spojuje s hodnotami představovanými daným pořadem i rozhlasovou stanicí.

Soutěže pro posluchače – zadavatel reklamy obvykle dodá ceny do soutěže, posluchači o ně soutěží. Výhodou je, že se značka tak dostává do přirozeného obsahu vysílání a tím blíže jak podstatě média, tak posluchačům. Navíc moderátoři mohou nenásilně vysvětlovat, proč je výhra tak cenná – jinými slovy vysvětlit benefity produktu/značky, užitnou hodnotu, vlastně značku představit.

Speciální operace – pod tímto tajemným názvem se skrývají všechny možné další formy spolupráce zadavatele reklamy s rozhlasovými stanicemi. Nejčastěji jsou to různé aktivit, které jsou za hranicí běžné rozhlasové reklamy. Např.: Značka nealkoholických nápojů Fruškola s povzbuzujícím účinkem se stane spolupořadatelem koncertního turné, které zároveň podporují vybraná rádia. Odkazy na značku Fruškola se pak prolínají vysíláním rádií i na koncertech.

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.