Výhody a nevýhody reklamy v rádiu

Proč ano?

Rozhlas je selektivní médium: obvykle dobře zasahuje některé úzce vymezené cílové skupiny. Mohou to být regiony (Vysočina) nebo zájmově zaměřené skupiny (Country rádio, Radio 1). Mimo jiné to znamená, že rozhlas dobře funguje jako doplňkové médium, ale sám o sobě obvykle nestačí. Díky nižším cenám je možné dosáhnout na rozhlasových vlnách vyšších frekvencí kontaktů cílové skupiny s reklamou. Rozhlas je tedy vhodný pro kampaně značek, které potřebují být zaznamenány, pro budování povědomí o značce.

Rozhlas jako media typ je pružný a rychlý: dokáže snadno a rychle nasadit spoty odpovídající denní době, či dnům v týdnu. Tím pádem je velmi vhodný pro akční nabídky, promo akce, slevy, dny otevřených dveří apod.

Rozhlas dokáže navázat s posluchačem důvěrný vztah ve větší míře než TV a tím pádem i budovat blízký vztah ke značce či posilovat image z pozice známého a důvěrného prvku osobního života.

Pokud už byla TV kampaní vybudována dostatečná frekvence zásahu, rozhlas dokáže rozšířit působení kampaně. Při výzkumu (Virgin, UK) respondentů zasažených právě takovou rozhlasovou kampaní 73% respondentů uvádělo vizuální prvky z TV reklamy.
V dnešní době čím dál více lidí tráví čím dál více času v autech. Rozhlas je způsob, jak překlenout čas strávený cestou do práce, do satelitů měst atd.

V neposlední řadě se hodně cestuje v létě. K vodě, na dovolenou apod. Nezvyšuje se sice počet lidí, kteří poslouchají rádio, ale prodlužuje se čas s rádiem strávený – zejména mezi teenagery.

Závěrem – rádia vám (ve srovnání s ostatními media typy) zajistí spíše opakované setkání s reklamním sdělením (frekvenci) než silný zásah (impact).

Klišé praví, že rozhlas je „pouze“ frekvenční a doplňkové médium, záleží ovšem na invenci plannera a zvolené strategii – rozhlas lze účinně použít i jinak.

Proč ne?

Jednotlivé rozhlasové stanice mají omezený zásah. Pro pokrytí většího počtu regionů nebo celé republiky je třeba použít více stanic nebo celoplošné stanice, což bývá dražší. I pro pokrytí jednoho regionu je třeba použít více stanic. Např. Pražané poslouchají kolem 35 stanic, proto kterákoli jedna z nich pro účinné oslovení Pražanů stačit nebude.

Při dlouhých hudebních blocích posluchači mají rozhlas jako příjemnou zvukovou kulisu. Mluvené slovo (např. zprávy, talk show) upoutává pozornost lépe – umisťujte reklamu spíše tam.

Kreativita (rozhlasový spot) trpí opotřebením, poměrně rychle se „oposlouchá.“ Tento jev je způsoben častým kontaktem posluchače s reklamou. Mluvíme o wear-out efektu.

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.