Formáty TV reklamy

TV spoty – klasické TV kampaně

Nejkratší může trvat 5 sekund, delší než minutové spoty se vyskytují zřídka. Čím je TV spot delší tím je dražší a naopak. Za měrný kámen se považuje 30-tisekundový spot, jehož cena je obvykle v TV cenících uvedena jako základní. Cena TV spotů jiných délek (stopáží) je dána cenovými koeficienty. Spot o délce 10 sekund má cenový koeficient 0,5 a stojí tedy polovinu půlminutového spotu. Pro televizní stanice je obtížnější skládat do reklamních bloků spoty různých stopáží, proto zadavatelé TV reklamy vlastně za jiné než 30 sec spoty připlácejí právě formou koeficientů. Např. 15-tisekundový spot obvykle stojí více než tři čtvrtiny ceny 30-tisekundového spotu.

Kratší TV spoty (5 až cca 15 sekund) jsou obvykle používány pro taktická sdělení (technické informace o produktu, jeho složení, cenové zvýhodnění, akce 2 v 1), delší stopáže umožňují vyprávět obsáhlejší příběh a tedy budovat image inzerované značky či produktu, budovat emocionální vazby atd.

TV sponzoring

Zadavatelé reklamy používají sponzoringy pořadů, časomíry před zprávami či sponzoringy reklamních znělek. Na sponzoringu zpravidla nelze postavit reklamní kampaň, bývá to doplněk komunikace, která prostřednictvím vhodného výběru pořadů dokáže přiblížit značku či produkt cílové skupině. Spojit značku s určitou tematikou nebo prostředím. Například vhodným sponzorem filmu Texaský masakr motorovou pilou byla společnost Husquarna pily vyrábějící. Sponzory pořadů o bydlení mohou být stavební spořitelny, sponzory sportovních pořadů výrobci pánské kosmetiky atp.
Sponzoring je třeba spojit s dalšími aktivitami, např. outdoorovou reklamou či tiskovou kampaní.

Formát – spozorské vzkazy jsou TV sekvence o délce do deseti sekund. Obvykle se ve sponzoringu nesmí objevit výrobek jako takový (tzv. packshot) nebo pobídka k jeho konzumaci. Jedná se o limit, daný povahou sponzoringu – pokud by se zde tyto prvky vyskytovaly, jednalo by se vlastně už o TV spot. Komunikovat lze logo, slogan, název značky a podobně.

Někdy se podaří spojit sponzorství pořadu i obsahově, dobrým příkladem byla Tescoma Prima vařečka.

TV Product Placement

forma komerční komunikace, kdy zadavatelé se zadavatelé snaží vhodně zakomponovat podporované výrobky či značky přímo do TV pořadu nebo filmu. Jedná se o perspektivní způsob komunikace, jelikož nenásilně a přirozeně ukazuje výrobek v jeho přirozeném prostředí, kontextu.
Product placement je stále ještě novým reklamním formátem, protože oficiální legislativní posvěcení získal až v létě 2010.

Teleshopping

velmi efektivní způsob komunikace, avšak zaměřený spíše na přímý prodej inzerovaných produktů. Zadavatelé reklamy z oblasti FMCG, produktů dlouhodobé spotřeby ani z oblasti služeb jej obvykle nepoužívají. Výjimkou je např. originální parodie na teleshopping Jägermeister v Německu (ZDE).

Injektáž TV pořadů

Speciální podoba sponzoringu. V průběhu některých pořadů, zejména sportovních přenosů, lze na TV obrazovce sledovat komerční vzkazy. Obvykle se jedná o zadavatele, kteří se chtějí spojit s konkrétní sportovní událostí. Příkladem může být injektáž České pojišťovny v průběhu dostihových závodů (ZDE).

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.