Výhody a nevýhody televizních reklam

Proč ano?

Audiovizuální prezentace je ze své podstaty jednou z nejlepších výukových metod. Spojení obrazu se zvukem umožňuje předvést produkt, jeho funkční benefity, sdělit příběh, budovat image značky či přímo prodávat. TV je velmi přesvědčivé médium. Právě proto, že se zde dají použít techniky velmi blízké osobnímu prodeji, vznikl i teleshopping. Pomocí vyprávění příběhů dokáže TV vzbudit emoce, vybudovat asociace se značkou.Televize má díky svému unikátnímu postavení v denním koloběhu diváků (průměrný divák v ČR u ní stráví průměrně tři a půl hodiny) silný potenciál zásahu. Zásah (reach) vybudovaný TV je velmi rychlý – informaci lze doručit většině obyvatel v ČR během několika málo dní. Pokrytí je celostátní. Díky TVmetrovému měření dokážeme TV zásah přesně zacílit. U sportovních přenosů oslovíme mužské cílové skupiny, u telenovel zase divačky. TV nabízí v přepočtu na oslovené diváky cenově velmi efektivní zásah ve srovnání třeba s magazíny.

Proč ne?

TV reklama je v absolutních částkách nákladná. Minimální investice pro samotný nákup reklamního prostoru se pohybuje cca v řádu jednotek milionů korun. Navíc je potřeba počítat i s produkcí TV spotu, která běžně stojí podobné peníze. Jen přibližně 60 % lidí sledujících TV v prime time věnuje plnou pozornost TV obrazovce. Pozornost je ještě nižší v jiných částech dne. TV je ze své podstaty pasivně sledované médium.

Konkurence – v TV je aktivních mnoho konkurentů.

Menší pružnost – TV kampaně je nutno plánovat s dlouhodobým předstihem, protože nákup reklamních časů začíná třicet dní před začátkem měsíce, ve kterém kampaň poběží.

Obtížný zásah některých cílových skupin: teenageři, podnikatelé a lidé s vyšším vzděláním sledují TV méně než ostatní.

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.