Ukazatele úspěšnosti TV reklam

Ukazatele

TV je v absolutních částkách nejdražším médiem. Jelikož zadavatelé reklamy vždy usilují o co nejefektivnější využití investic, vznikla potřeba měřit výkony TV, tedy sledovanost. Od roku 1997 je v ČR zavedeno měření sledovanosti peoplemetrového typu, peoplemetry, od roku 2002 TV-metry. Na základě výsledků tohoto respektovaného měření se vypočítávají mediální ukazatele potřebné k plánování a vyhodnocování zásahu TV kampaní. Mezi ně patří zejména rating, GRPTRPNet ReachEfektivní frekvenceOTS, afinita a další. Tyto parametry je třeba posuzovat komplexně, nelze hodnotit TV kampaně např. jen podle afinity nebo jen podle ceny za oslovení cílové skupiny. Více viz plánování.

Vyhodnocování

Každá TV kampaň má před tím, než začne, svůj mediaplan, kde jsou uvedeny plánované hodnoty ukazatelů a spotlist. Poté se kampaň realizuje a po jejím skončení se porovnají reálně dosažené hodnoty s naplánovanými. Je více než vhodné vyvodit z průběhu kampaně závěry a doporučení pro příští aktivity. K tomu slouží post buy report s uvedenými hodnotami výše popsaných parametrů.

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.