Tisková reklama: výzkumy a ceny

Čtenost a náklady

Za účelem zjišťování parametrů tisku existuje v ČR více dostupných výzkumů, při plánování tiskových kampaní se přihlíží víceméně ke všem, viz ceny níže. Sleduje se zejména čtenost (Media projekt, MML) a prodané náklady (audit ABC ČR). Navíc si jednotlivé tituly často zadávají své vlastní výzkumy, které mají za účel doplnit zejména kvalitativní nebo tematicky zaměřené informace a podpořit tak kvalitu obsahu a prodejní argumenty za účelem získat inzerci…

Media projekt

Výzkum zadávaný a placený Unií vydavatelů. Zjišťuje čtenost dotazováním face to face za pomoci počítače (CAPI). Výzkum poskytuje informace o čtenosti na jedno vydání, čtenosti titulu v delším období (např. čtenost měsíčníků v průběhu jednoho roku) a znalost titulů. Zjištěné čtenosti jsou deklarované samotnými čtenáři a zpravidla jsou vyšší nežli prodané náklady odpovídajících titulů (jedno vydání může číst více čtenářů). Zároveň výzkum poskytuje demografické charakteristiky čtenářů jednotlivých titulů. Media projekt je realizován výzkumnými agenturami Median a GfK, ročně na vzorku 30.000 respondentů. Více na www.uvdt.cz.

MML – Market & Media & Lifestyle

Nezávislý výzkum realizovaný agenturou Median, ročně na vzorku 15.000 respondentů, také dotazováním face to face (v mediální části). MML zjišťuje životní styl, spotřební a mediální chování české populace. Jeho výsledky v oblasti čtenosti tiskových médií jsou optimalizovány tak, aby korelovaly s výsledky Media projektu. Trendy zjištěné v Media projektu tedy budou souhlasit s trendy v MML. Výhodou MML je právě propojení mediálního chování s životním stylem, demografií a spotřebním chováním. Více na www.median.cz .

ABC ČR – audit prodaných nákladů (Audit Bureau of Circulations ČR)

Nezávislý audit, který registruje a ověřuje prodané a tištěné náklady podle faktur mezi vydavateli a jejich obchodními partnery. Poskytuje tak přehled o nákladech prodaných do zahraničí, objemu předplatitelů mezi čtenáři, remitendě apod. Jedná se o „nejtvrdší“ data na tiskovém trhu, jelikož nejsou deklarována (a tedy zkreslena) čtenáři, ale převzata z faktur. Více na www.abccr.cz

Celkem

Nejvyšší čtenost i prodaný náklad má deník Blesk (čtenost na vydání 1,6 mil. čtenářů, prodaný náklad 450 tis výtisků), následovaný MF Dnes, s odstupem Právem Aha! a dalšími. Síť regionálních deníků Český deník, Moravský deník (obsahuje olomoucký deník, jihlavský deník atd.) má čtenost 1,44 mil. čtenářů a prodaný náklad cca 330 tisíc výtisků. Z magazínů momentálně vychází nejlépe Rytmus života (1 mil. čtenářů) a mezi suplementy vládne TV magazín (2,57 mil. čtenářů). Vše údaje za březen 2007, aktuální informace naleznete na uvedených adresách.

Ceny

Cenová úroveň každého titulu se odvozuje zejména od postavení dotyčného titulu na trhu: od jeho čtenosti, prodaných nákladů, vnímané kvality (obsahu i papíru) a exkluzivity.

Deníky

Cena konkrétního tiskového inzerátu je dále závislá na barevnosti (ČB, ČB+1, barevný), velikosti inzerátu, umístění na redakční nebo inzertní straně a v neposlední řadě na dni vydání. Ve dnech, kdy vycházejí deníky s programovou přílohou (suplement) se totiž prodá více výtisků, takže čtenost je větší.
Ceníková cena celostránkového barevného inzerátu v celostátním deníku tak dosahuje až 700 tisíc Kč bez DPH.

Magazíny

Cena se konstruuje podobně jako u deníků, více ale záleží na obsahu, zaměření a kvalitě titulu. Ceníková cena za čtyřbarevnou (plnobarevnou) celostránku se pohybuje až okolo 230-250 tisíc bez DPH.

Suplementy

Ceny se z podstaty věci pohybují mezi cenami magazínů a deníků. Kombinují totiž mimo jiné masový zásah (nedostupný u magazínů) s kvalitním barevným tiskem (nedostupným u deníků). Barevný celostránkový inzerát uvnitř suplementu tak vyjde na cca 350.000 Kč bez DPH.

Obchodní model

Tisková reklama se tedy prodává po stránkách, platíte za inzertní plochu. Základní jednotkou je celostránka. Od této ceny bývají odvozeny ceny za menší formáty, podobně i dvoustrany nebo ceny inzerce na obálce magazínu bývají (skrytě či otevřeně) vztaženy k ceně celostránky. Ovšem obecně neplatí, že polovina strany stojí polovinu ceny celostránky, je to individuální záležitost. Někdy je cena uvedena za milimetr čtvereční.

Příplatky jsou zpravidla za barevnost (u novin platíte více za barevný inzerát), za speciální umístění (inzerát na redakční stránce nebo na titulní straně) a podobně.

Slevy mohou být objemové (za určitý rozpočet), za opakování, kombinační (při použití jiného titulu stejného vydavatele). Vydavatelství navíc nabízejí tzv. kupláže – inzerci ve více titulech jednoho vydavatele – přímo jako inzertní produkt.

Příklad

Power kombi je inzertní produkt, který za jednu cenu nabízí inzerci v MF DNES + Deník Metro + Lidové noviny.

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.