Primetime for Big Data: Jak na centrální mozek firmy

Akce již proběhla 23. 11. 2023

Jak vytvořit funkční „centrální mozek firmy“, který by každému oddělení zprostředkoval pokročilé datové analýzy a umožnil využít získané informace rychleji, ukáže Primetime for Big Data.

Zdroj: Freepik

Zdroj: Freepik

Jak vytvořit funkční „centrální mozek firmy“, který by každému oddělení zprostředkoval pokročilé datové analýzy a umožnil využít získané informace rychleji a přehledněji než dosud? S odpověďmi pomůže další ročník konference Primetime for Big Data z produkce Blue Events, který proběhne 23. listopadu v Národní technické knihovně v Praze.

To, že se firmy snaží zvýšit kvalitu a redukovat náklady na administrativu pomocí digitalizace, robotizace a AI, již není nic nového. S příchodem jazykových modelů získalo toto věčné úsilí významný impuls vpřed. Co dříve trvalo roky, dá se nyní provést ve stejné kvalitě za pár týdnů a za zlomek dřívějších nákladů.

Petr Paščenko ze společnosti Profinit se ve svém úvodním příspěvku zamyslí nad možnostmi, ale i riziky automatizace agend, a podělí se o zkušenosti z konkrétních automatizačních projektů realizovaných v letošním roce.

Příspěvek Milana Marťáka ze společnosti CEOS Data na praktických příkladech ukáže, jaká je skutečná cena za datově řízený business a jaké jsou aktuální světové i tuzemské trendy.

Očima obchodního ředitele se účastníci podívají na využití dat v rámci budování a řízení obchodního týmu, kde správná analýza tržního potenciálu je základním stavebním kamenem úspěchu. Ondřej Synek z firmy Imper CZ poradí, jak vychovat datově řízeného a motivovaného obchodníka, jaké nástroje by měl mít k dispozici a jak maximalizovat jeho efektivitu dobrým zadáním na základě přesných informací a nikoliv na bázi pocitu.

Martin Gerneš z Komerční banky představí data z perspektivy produktu. Lze s nimi takto zacházet? A proč je důležitá demokratizace dat? Kombinace vývoje aplikací a datových a analytických trendů v moderních architekturách přinesla Komerční bance větší rychlost, agilitu i kvalitu dat. Na konferenci se podělí o téměř dva roky zkušeností s Data mesh.

Může být zákaznická identita zásadní při řízení ziskovosti marketingu v různých odvětvích? Pavel Bulowski, spoluzakladatel firmy Meiro, ve své působivé případové studii s implementací CDP ukáže, jak mohou efektivní strategie zákaznické identity zvýšit příjmy i obchodní výkonnost a snížit náklady na akvizici zákazníků.

Prezentace Zdeňka Skály z výzkumné agentury Skála a Šulc se pokusí ve zkratce předvést možnosti otevřených dat pro sledování klíčových indikátorů značek a vyzvat k jejich širšímu užívání. Příkladem bude on-line prostředí a (vzhledem k dlouholeté profesní orientaci autora) značky z potravinářského trhu.

Aplikace Kalorické Tabulky je dlouhodobě nejpoužívanější mobilní aplikací v oblasti zdraví a fitness na českém a slovenském trhu s více než 1 milionem aktivních uživatelů. Ti detailně zaznamenávají svou denní konzumaci potravin a vytvářejí tak databázi s více než 100 miliony vyhodnocených konzumací za rok. Výkonný ředitel Dine4Fit Tomáš Pětivoký se ve své prezentaci bude věnovat novému datovému nástroji Dinelytics, který zpracovává veškerá data o konzumacích těchto potravin. Nástroj je koncipován pro manažery potravinářských firem.

Kryštof Kadlec ze Sophia Solutions pomůže nahlédnout do velkých dat pomocí jednoduché analýzy a poukáže na zajímavé souvislosti a potenciál, které v datech tkví pro využití ve zdravotnictví.

Samostatnou kategorií je pak péče o duševní zdraví. To se stává výzvou současné medicíny číslo jedna. Příspěvek Martina Bořila z MilkyWay be well (spin off společnosti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity) prozradí, jak nejnovější technologie spolu s nejnovějším vědeckým poznáním a klinickou praxí mohou pomoci lidem v organizacích.

Během debaty s Antonínem Kučerou (Livesport), Karlem Mackem (Employability.life), Jiřím Maňasem (P3 Logistic Parks) a Matúšem Pavliščákem (Productboard) se účastníci dozví, jak implementovat AI do svých datových strategií.