Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, jak to sluší mojí firmě na Googlu

čtvrtek, 01. ledna 1970, 01:00 Internet & Mobil MediaGuru

Když chceme vědět, jak vypadáme a tudíž jak nás vidí ostatní, musíme si prostě stoupnout před zrcadlo a podívat se. Když chceme vědět, jak vidí ostatní naši firmu v internetovém vyhledávači, můžeme to zjistit prostřednictvím nástroje zvaného TagCrowd.

Internet je neustále bobtnající, rychlý a téměř nekonečný zdroj informací a proto při jakémkoli náznaku informační absence většina z nás získaným reflexem otevře okno internetového prohlížeče a začne „googlovat“. Zobrazené výsledky hledání dokážeme vyhodnotit během několika málo vteřin rychlým přehlédnutím odkazů a úryvků textů na několika prvních stranách a těmi, které považujeme za relevantní, se snažíme „proklikat“. Během tohoto rychlohodnocení v podobě listování výsledky na nás v krátkém čase působí velké množství informací.

Podívejme se na věc z firemního písečku. Uživatel Googlu zadá do vyhledávače název firmy, chce se podívat, co se o ní píše, navštívit její webové stránky. Výsledky hledání bleskově vyhodnotí pouhým přehlédnutím zobrazených úryvků textů u jednotlivých odkazů. Během krátké chvíle si s hledaným výrazem – v tomto případě firmou – vytvoří na základě zobrazených výsledků automatické asociace. Existuje nástroj – TagCrowd – jehož pomocí můžeme převést výsledky hledání do vizuální podoby. Jinými slovy řečeno – TagCrowd nám z výsledků hledání vytvoří obláček slov s nejčastějším výskytem a tím získáme v doslovném slova smyslu obrázek o tom, jaká slova lidé při vyhledávání vidí, a tudíž jaké asociace s naší značkou si v průběhu hledání vytvářejí. TagCrowd by se dal nazvat analytickým nástrojem pro vizualizaci online reputace firmy. Dokáže obrazně vyjádřit, jaký otisk zanechává značka v souvislosti s výsledky hledání na potenciálních zákaznících, investorech či zaměstnancích a neměl by tedy zůstat stranou zájmu těch, kteří o reputaci té či oné značky pečují.

Webová aplikace TagCrowd funguje na principu tag cloud (v případě použití pro značku či firmu nazývaný brand cloud) což je generovaný oblak klíčových slov (nebo také mrak štítků) s častým výskytem v obsahu webové stránky.

TagCrowd však posunuje mraky štítků daleko za jejich původní funkci, kterou je kategorizace obsahu k lepší orientaci na stránce. TagCrowd, kromě už zmíněné vizualizace online reputace, může sloužit také jako pomůcka pro shrnutí zaměření a obsahu proslovu či psaných prací, k vizuální analýze výzkumných dat a podobně.

A jak konkrétně použít TagCrowd pro zjištění naší online reputace ve vyhledávači Googlu? Stačí navštívit domovskou stránku TagCrowd (http://www.tagcrowd.com/) a do příslušného okna zkopírovat například všechna slova na prvních třech stránkách výsledků hledání pro daný název firmy / značku. Na vizuálních příkladech níže vygenerovaných prostřednictvím aplikace TagCrowd se můžete dozvědět, jakou mají online reputaci na Googlu některé konkrétní „značky“.